Търговска марка:

bruckhoff button1

 

 

 

 

 

Производител:

bruckhoff hannover gmbh
Herrenstraße 6
30159 Hannover
Germany

Официална страница на производителя: www.bruckhoff.com

ПРЕДЛАГАНИ СЛУХОВИ АПАРАТИ

очила за костна проводимост

 

ленти за чело - костна проводимост

 

диадеми - костна проводимост

 

 

Share