officeee
Следните основни стъпки са абсолютно задължителни, за да бъде извършено успешно слухопротезиране:
1. Посещение на лицензиран Център по слухопротезиране и при специалист УНГ, където ще бъде установено наличието на слухова загуба и причините за това;
2. Издаване на медицински протокол от ЛКК УНГ при наличие на слухова загуба и необходимост от носене на слухов апарат в случаите, когато ще закупите слухов апарат с участието на Дирекция „Социално подпомагане“;
3.  Подготовка на ушните канали за слухопротезиране чрез изчистване на евентуално налични церумни тапи от специалист УНГ (прекомерно натрупване на втвърдена маса ушна кал към тъпанчето на ухото);
4. Измерване на слуха от избрания от Вас слупротезист за нуждите на прецизната настройка и програмиране на избрания от Вас слухов апарат. Процедурата по измерване на слуха отнема около 10-15 мин;
5. Вземане на отпечатък за изработката на индивидуална отливка – 5-6 мин;
6. Консултация с избрания от Вас слухопротезист относно различните цени, видове и марки слухови апарати, които биха били подходящи за компенсиране на Вашата загуба на слух – 15-20 мин;
7. Изпробване на избраните от Вас 2-3 модела слухови апарати в различни акустични обстановки – 15-20 мин;
8.  Довършителни консултации и донастройки с най-подходящия за Вас слухов апарат – 10 мин;
9. Издаване на фактура и подписване на документи, необходими за задължителното отчитане пред съответната Дирекция „Социално подпомагане“ – 10 мин ;
10. Задължително отчитане пред съответната Дирекция „Социално подпомагане“ в срок до 30 дни от получаване целевата помощ за закупуване на слухов апарат;
В случай, че Вашето здравословно състояние не Ви позволява да посетите лицензиран Център по слухопротезиране или живеете в старчески дом, ние ще Ви посетим напълно безплатно за Вас и ще извършим гореописаната процедура на място. За контакт: 032/63-50-87 и 0878/ 49-31-87

 

Share