Какво представляват слуховите апарати?

vidove

Слуховият апарат е електронно устройство, което наподобява мини компютър и служи за подобряване на чуването при наличие на слухова загуба. За подходящата настройка и програмиране на един слухов апарат трябва задължително да се консултирате със специалист по слухопротезиране или акустик в лицензиран Център по слухопротезиране. Съществена роля за едно качествено слухопортезиране играят подборът и изпробването на няколко вида и марки слухови апарати, изработката на индивидуална отливка и индивидуалната настройка. Покупката на слухов апарат от Интернет или извън лицензираните Центрове по слухопротезиране не Ви гарантира, че той ще бъде подходящ за Вашата загуба на слух и че ще бъде правилно настроен за индивидуалните Ви нужди.

Видове слухово увреждане и последици

Видовете увреждане на слуха се определят от конкретното място на увреждането в човешкия слухов орган. Когато увреждането е настъпило в средното ухо загубата на слух е проводна, когато увреждането е настъпило във вътрешното ухо – приемна, а когато загубата на слух е комбинация и от двата вида, то тя е комбинирана.

earIMG

Загубата на слух най-често трудно се констатира от самия човек, който страда от нея, тъй като той не си дава ясна сметка какво точно се случва с него и на какво се дължи усещането му за дискомфорт в ежедневието. Слуховата загуба обикновено се появява и развива постепенно и незабележимо.

При проводната загуба на слух звукът се се задържа и намалява в областта на средното ухо. Това е причината звуците да се усещат като по-тихи от човека със слухово увреждане в средното ухо. Възможни причини за това могат да бъдат: образувала се тапа от церумен (ушна кал), малформации в средното ухо или изобщо липса на ушен канал по рождение. Други причини биха могли да бъдат: нарушена цялост на тъпанчето вследствие на някаква травма (спукано тъпанче), заболяване на чукчето, наковалнята и стремето (отосклероза) или хронични възпаления в областта на средното ухо. Запушването (обтурация) на евстахиевите тръби също води до намаляване на слуха. Ако не може да се подобри състоянието на слуха с медикаментозно лечение или операция, може да се постигне подобряване на чуването чрез дигитален слухов апарат. Доста често обаче увреждането на слуха може да се дължи на тапа от ушна кал, която като се отстрани от специалист УНГ слухът значително се подобрява.

hearing-loss 2

Приемната загуба на слух се дължи на увреждане в областта на вътрешното ухо. Увреждане на слуховите нервни клетки (сетивни власинки) в кортиевия орган (вътрешно ухо) може да настъпи необратимо вследствие на:

 • механично претоварвене (силен шум, силна музика в заведенията и дискотеките),

 • вследствие на лошото им кръвоснабдяване, което най-често се наблюдава при възрастните хора,

 • хронични УНГ заболявания и проблеми с вестибуларния парат,

 • силни инфекции, токсични увреждания предизвикани от отрови в околната среда и

 • терапии със силно токсични медикаменти и антибиотици.

При децата често след прекарана заушка, варицела, вариола, грип и мн.др. настъпват проблеми със слуха в областта на вътрешното ухо.

 

Степени на слухово увреждане

Между нормалното чуване и глухотата има цял спектър от различни степени на загуба на слух. Слуховата загуба не се измерва в проценти, а в децибели. Най-общо тези степени могат да бъдат разграничени по следния начин:

 • Малка загуба на слух до 30 dB                             
 • Средна загуба на слух от 30 dB до 60 dB
 • Голяма загуба на слух от 60 dB до 85 dB
 • Тежка загуба на слух, граничаща с глухота от 85 dB до 100 dB
 • Пълна глухота над 100 dB 

hotoreadanaudiogramskala sluh zaguba1

Степента на слухова загуба не може да се измерва в проценти, тъй като чуването силно зависи от субективното възприемане на звуковите картини. Например, в българсикя език, както и в повечето европейски езици съгласните звуци са смислоопределящи, т.е. те попадат в областта на високите честоти и както при нас, така и при европейците най-често се наблюдава високочестотна загуба на слух. Съвсем различна е ситуацията при японците например, чийто език е богат на смислоразделящи нюанси в диапазона на гласните звуци.

При значително увреждане на слуха могат да възникнат отклонения в нормалните когнитивни способности на мозъка, особено когато дълго време е била налице слухова загуба,  но е била подценявана и не са били предприети своевременно мерки по адекватното й третиране със слухов апарат. Дългото отлагане на слухопротезирането би могло да доведе до значителни трудности и проблеми при възстановяването и разпознаването на обичайни звукови картини от Вашето ежедневие. Много е важно да предприемете мерки за навременно слухопротезиране, за да не загубите тренинг на слуховия център в мозъка, вследствие на което ще пострада Вашата социална интеграция и комуникация. Навременното слухопротезиране ще забави при по-възрастните хора признаците на намалена когнитивна адекватност и ще забави влошаването на краткосрочната им памет. Наред с директните последици от загубата на слух като неразбиране на говорната реч, независими изследвания сред тежко чуващи хора около 50-годишна възраст са установени следните съпътстващи заболявания:

 • Продължителни депресии и тъга,

 • Страхови неврози и безпокойство,

 • Параноя

 • Намалена социална активност,

 • Емоционална лабилност и чувство за несигурност.

Навременното слухопротезиране значително повлиява здравословното и социалното състояние на всички хора, които имат увреждане на слуха. Ако не сте сигурен, дали имате загуба на слух, не се колебайте да посетите лицензиран Център по слухопротезиране, където ще ви бъде измерен безплатно слуха с диагностичен аудиометър.

Затова ако сте забелязали някои от долуописаните признаци при Вас, посетете специалист слухопротезист за консултация:

 • често не чувате звъненето на будилника или неговото тиктакане, звъненето на вратата или на телефона, което прави впечатление особено на близките около Вас,

 • не чувате ясно и разбираемо или се напрягате силно, за да чувате Вашите събеседници по телефона или в свободен разговор, и често се получават недоразумения,

 • често имате чувството, че хората около Вас говорят неясно и трудноразбираемо, най-често имате трудности с детски и женски гласове,

 • често не можете да участвате в раговор между няколко души, защото не ги разбирате,

 • често не разбирате разговори, при коита има наличие на странични, но не силни шумове,

 • често Вашите близки и съседи Ви правят забележка, че много силно слушате телевизия,

 • отдавна не сте чували песента на птиците.

Най-често хората отлагат посещението си при специалист слухопротезист поради редица предразсъдъци във връзка с външния вид и ефективността на слуховите апарати. Подобни притеснения биха били напълно необосновани, ако слухопротезирането бъде извършено професионално и правилно. Мнозинството от нашите клиенти констатират с учудване, колко се е подобрило качеството им на живот и комуникация благодарение на закупения слухов апарат. В днешно време дигиталните слухови апарати са достигнали такова технологично качество и дизайн, че дори и най-евтините покриват голяма част от ежедневни Ви нужди и очаквания.

Критерии за избор на слухов апарат

Освен ценовите, козметичните и акустични аспекти при закупуване на слухов апарат има множество други фактори, които трябва да бъдат взети предвид. За тази цел качествената консултация със специалист слухопротезист или акустик в лицензиран Център по слухопротезиране играе огромна роля за правилния подбор и успешната настройка на слуховия Ви апарат. За съжаление чисто комерсиално ориентираните консултации с лекари и специалисти носят най-голяма вина за преобладаващата част от недоволни пациенти или клиенти от извършеното им слухопротезиране.

Общи съвети

 

Вашата слухова загуба трябва да бъде компенсирана по възможно най-добрия за Вас начин чрез слухов апарат. За съжаление най-честите оплаквания от слуховите апарати се дължат на следните причини:

 

 • Честотните диапазони са настроени или твърде силно, или твърде слабо. Това е причина за лоша разбираемост на говорната реч като същевременно тя бива заглушена от заобикалящите ни шумове.

 • Неподходяща модификация на отопластиката (индивидуалната отливка) или размерът на вента.

 • При слухова загуба, която дълго време не е била третирана чрез слухов апарат, се стига до отвикване на слуховия център в мозъка да разграничава една голяма част от познатите ни звуци. Тогава слуховият апарат не може да ви помогне веднага, а първо трябва отново да се „научите” да чувате.

 • При тежък диабет и хипертония се развива слухово увреждане в областта на средното ухо. Звуковата картина на говорната реч се разпознава трудно от слуховия център в мозъка и се асимилира твърде бавно. Оттук произлиза и трудното разбиране на речта. В тези случаи от значение са непрестанните тренировки на слуха и заучаването на нови тактики за добро чуване и разбиране. 

 

Нашите услуги

Много е важно слуховите апарати да бъдат поддържани правилно и редовно да се правят технически контроли. Това трябва да се прави поне веднъж в годината, а в най-добрия случай 4 пъти в годината. Например тръбичките на индивидуалните отливки, които са от силикон трябва да се подменят, когато се втвърдят и станат матово жълтеникави, а при вътреканалните слухови апарати трябва да се подменят предпазителите за ушна кал. За клиентите, които са закупили от нас слухов апарат, подмяната е безплатна. Винаги когато имате нужда от помощ или консултация относно начина на работа със слуховия Ви апарат можете да се обръщате към нас!

 

 

Полезни препоръки и съвети

 

1. При избора на нов слухов апарат на първо място трябва да търсите чист звук и максимална разбираемост на говорната реч и едва след това – външен вид. Добрият външен вид на апарата не бива да бъде за сметка на качеството на чуване и разбиране.

2. Под качествени звук и разбираемост се разбира тази обработка на звука от процесора на дигиталния слухов апарат, която има минимални или никакви нелинейни деформации в честотния диапазон на говорната реч и се доближава най-много до естественото звучене.

3. Качеството на звука и разбираемостта на говорната реч се определят от броя на каналите и от опциите за фина настройка и програмиране. Съвременните многоканални слухови апарати изискват доплащане за Ваша сметка над целевата помощ, която се отпуска от съответната Дирекция „Социално подпомагане“.

4. Адаптацията към новия слухов апарат и към силата на звуците от заобикалящия Ви свят се случва постепенно. За тази цел ще трябва да посетите поне още 2-3 пъти Вашия слухопротезист след като закупите слуховия си апарат, за да се извърши постепенно необходимото за Вас усилване.

Какво трябва да знаете за Вашия нов слухов апарат

1. Не забравяйте да изключвате слуховия си апарат от капачето за батерията вечер, когато го сваляте. Ако за по-дълъг период от време (1-2 седмици) няма да го носите, сваляйте и батерията, тъй като същесвува опасност да изтече в слуховия Ви апарат и да го повреди.

2. Не излагайте слуховия си апарат на екстремна влага или изпарения. Сваляйте го винаги, когато влизате в банята, в сауната или когато готвите. Пазете го, когато сте навън и вали!

3. Ако имате склонност към обилно изпотяване, трябва да си закупите от Вашия слухопротезист специална кутийка за изсушаване на слухови апарати. Така ще удължите живота му и ще запазите неговите качества за по-дълго време.

4. Сваляйте слуховия си апарат, когато поставяте парфюм зад ушите си или полагате лак за коса. Измивайте ръцете си, след като сте използвали козметични продукти или изчакайте да изсъхнат и едва тогава поставете слуховия си апарат. Козметичните продукти влезли в контакт със слуховия апарат могат за запушат или залепят микрофоните му.

5. Пазете слуховите си апарати от силен удар, счупване и замърсяване.

6. Не поставяйте слуховите си апарати в близост до силно нагряващи уреди или на пряка слънчева светлина за по-дълго време.

7. При следните ситуации задължително трябва да сваляте слуховия си апарат:

• Когато се подлагате на рентгеново облъчване (рентгенови снимки на тяло, глава и т.н.);

• Когато се подлагате на късовълнова терапия (физиотерапия);

• Когато посещавате фризьор, напр. при миене, пръскане с вода, лакове за коса, гелове и други подобни и при изсушаване със сешоар;

• Когато се облъчвате в солариум;

8. Пазете батериите за слуховия Ви апарат далече от деца и домашни любимци! При поглъщане се обърнете незабавно към лекар!

9. В случай, че носите слухови апарати и на двете уши, внимавайте след почистване на отливките да не размените слуховите апарати. Десният апарат има червена индикация, а левия – синя.

10. Когато акустичната силиконова тръбичка на Вашата отливка се втвърди и стане млечножълтеникава се обърнете към Вашия слухопротезист за подмяна с нова. Това е добър повод да бъде прегледана и техническата изправност на слуховия Ви апарат.

11. Когато батерията за слуховия Ви апарат е към края на живота си, той ще започне да не функционира достатъчно добре. В такива случаи поставете чисто нова батерия, непосредствено след като сте свалили лепенката от нея.

12. Ако въпреки подмяната на батерията, слуховият Ви апарат продължава да не работи както трябва, в никакъв случай не се опитвайте сами да ремонтирате нещо по него. Обърнете се незабавно към Вашия слухопротезист.

13. Ако по корпуса на слуховия Ви апарат се отчупила някаква част, например клати се или пада пласмасовата акустична кукичка на слуховия апарат, никога не лепете със секундно лепило или други залепващи материали. Рискувате да залепите микрофоните и да проникне лепило в целия слухов апарат и така ще го унищожите завинаги. Обърнете се към Вашия слухопротезист за подмяна на акустичната кукичка и всякакви други ремонти.

14. Вашият слухов апарат е настройван и програмиран специално за индивидуалните Ви нужди и не е подходящ за ползване от други хора. В някои случаи ползването на чужд слухов апарат може да навреди на слуха Ви.

 

Share