При нас можете да поръчате да Ви бъде изработена индивидуална отливка за Вашия задушен слухов апарат, без значение дали сте го закупили от нас или не. Индивидуалните отливки са най-различни като форма и материал. На място при нас според степента на загуба на слух се определя най-подходящият за Вас вид, взима се отпечатък и в рамките на 3 дни се изработва. Индивидуалната отливка значително подобрява качеството на звука, предотвратява появата на микрофония ("пищене") и държи стабилно закрепен слуховият Ви апарат на ухото. Изработваме ги с материали на Dreve Otoplastik GmbH - Германия. Цена за стандартна мека отливка е 20 лв. с ДДС, а на мека мини-отливка: 15 лв. с ДДС. За въпроси и повече информация можете да се обърнете към нас на телефон: 032/63-50-87 или на e-mail: office@sonioton.com.

 

Агенцията за хората с увреждания уведомява хората с увреждания, които     закупуват от  търговците  на  дребно  на  територията  на  страната помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, с изключение на медицинските изделия, които се заплащат напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса, както  и   медицинските  изделия   изработени  по  индивидуална  поръчка, че при  получаването им следва  да  изискват  инструкция за употреба на български език и  гаранционна карта с посочени адреси и телефони на сервизните бази, на  която следва  да   бъде  обозначен срока на годност на съответното изделие,  както  и  попълнен  приемо-предавателен  протокол.
Обръщаме  внимание,  че предоставянето на слухови апарати задължително се извършва в центрове за слухопротезиране.
Дейностите, които се осъществяват в центровете за слухопротезиране, включват:
    1. избор на марка, вид и модел на слуховия апарат;
    2. настройка с фирмен софтуер и хардуер;
    3. демонстрация на звукови и шумови картини чрез подходяща акустична система, изпробване на няколко апарата;
    4. вземане на мярка и/или изработка на индивидуални отливки;
    5. обучение за работа със слуховия апарат;
    6. осигуряване на консумативи, батерии, индивидуални отливки, акустични тръбички, средства за поддържане на хигиената и др.;
    7. приемане за диагностика или ремонт и/или диагностика на рекламиран или дефектирал слухов апарат.

При  установени  дефекти на  предоставените  медицински  изделия,  помощни  средства,  приспособления  и  съоръжения  в рамките  на  гаранционният  срок, лицата  с увреждания следва  да  се  обръщат към представителите  на  търговеца,  от  които  са  получили  медицинското  изделие,  помощно  средство,  приспособление  и  съоръжение или  към  сервизната  база,  посочена  в гаранционната  карта на  изделието.
Следва  да  се знае,  че  в рамките  на  гаранционния  срок на  изделието,   извършените  ремонтни  работи са  безплатни  за  лицата  с увреждания.
Следва  да  се  знае,  че предоставените медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания не се заменят в експлоатационният срок, когато са загубени, повредени, унищожени в резултат на виновно поведение, небрежност или непредпазливост от правоимащото лице.

След изтичане  на  гаранционния  срок,  но  в  рамките  на  посочения  в  Приложение  № 7 към чл. 40,  ал. 1 от  Правилника  за  прилагане  на  Закона  за  интеграция  на  хората  с увреждания  експлоатационен срок на   изделията,  лицата  с увреждания  имат  право  на  безплатен/и  ремонт/и.

  При  получаване  на  ремонтирано изделие лицата  с увреждания  следва  да  се информират и извършат  оглед на  извършените  ремонти дейности,  както и да  изискват попълнен  приемо-предавателен протокол.
При  констатирани дефекти или проблеми при използването на медицински   изделия, помощни средства и приспособления, при установена  забава  в срока  за изпълнение на  ремонтните  дейности и/или отказ за  извършването им,  както и при  констатирани  дефекти и проблеми  при  експлоатацията  на ремонтираните  изделия, лицата  с увреждания могат да се обръщат към компетентната институция – Комисия за защита на потребителите.


Връзка с Комисията може да установите на посочения линк:
http://www.kzp.bg/index.php?mode=viewd&group_id=12&document_id=19

"СОНИОТОН" ООД уведомява своите клиенти, че по технически причини телефон 032/ 65-83-76 е закрит от м. декември 2012 г.!

Новият телефон за връзка с нас в офиса на фирмата е 032/ 63-50-87.

Актуални моб. телефони за контакт с нас: 0878/ 49-31-87, 0888/ 33-11-00, 0879/ 85-83-76.

Във връзка със закриването на стария стационарен телефон бе закрит и следният електронен адрес на фирмата: sonioton@mbox.contact.bg.

Новите имейли на фирмата са: office@sonioton.com и sonioton@gmail.com.

Молим да ни извините за причиненото неудобство и благодарим за Вашето разбиране!

При нас можете да поръчате да Ви бъде изработена индивидуална отливка за Вашия задушен слухов апарат, без значение дали сте го закупили от нас или не. Индивидуалните отливки са най-различни като форма и материал. На място при нас според степента на загуба на слух се определя най-подходящият за Вас вид, взима се отпечатък и в рамките на 3 дни се изработва. Индивидуалната отливка значително подобрява качеството на звука, предотвратява появата на микрофония ("пищене") и държи стабилно закрепен слуховият Ви апарат на ухото. Изработваме ги с материали на Dreve Otoplastik GmbH - Германия. Цена за стандартна мека отливка е 20 лв. с ДДС, а на мека мини-отливка: 15 лв. с ДДС. За въпроси и повече информация можете да се обърнете към нас на телефон: 032/63-50-87 или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Share